.....obsolete user manuals, a lot of repair manuals, free service manuals, rare schematic diagrams, usefull service instructions, pdf books, how to repair instructions, lost operating manuals, old handbooks, tons of part lists, hidden service bulletins, your instruction books, informative repair tips, complete disassembly routines.....
lost-manuals.com

Equipment information:

Oscilloscope -- SP Radiotechnika Wroclaw ST-315A

Manufacturer:
SP Radiotechnika Wroclaw
Model: ST-315A
Date: 1972
Category: Measurement instruments
Group: Oscilloscope
Description:
Information:These manuals for the SPRadiotechnika ST-315A Oscilloscope
can you download here for free:

Service and User Manual -- SP Radiotechnika Wroclaw -- ST-315A

Manual Type: Service and User Manual SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture
Pages: 48
Size: 3.62 Mbytes (3797350 Bytes)
Language: polish
Revision:
Manual-ID/Number:
Date: 01 January 1972
Quality: Scanned document, reading partly badly, partly not readable.
Upload date:
Downloads: 211 since 17 September 2016
Information:

I. ZASTOSOWANIE ... 5 II. OPIS OGÓLNY PRZYRZ^DU ... 5 III. DANE TECHNICZNE ... 6 1. Dane ogólne ... 6 2. Lampa oscyloskopowa ... 6 3. Czas nagrzewania aparatu ... 6 4. Warunki pracy ... 6 5. Charakterystyka osi Y ... 7 6« Ukíad podstawy czasu ... 7 7. Stabilizacja obrazu ... 8 8. Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X ... 8 9. Kalibrator wzmocnienia ... 9 10. Modulacja jasnosci ... 9 11. Skala pomiarowa ... 9 12. Wymiary i citjzar ... 9 13. Odpornosc mechaniczna ... 9 14. Graniczne warunki klimatyczne ... 9 15. Wyposazenie ... 9 IV. WSTEJPNE CZYNNOSCI PKZYGOTOWAWCZE ... 10 1. Ochrona przed porazeniem ... 10 2. Instalowanie oscyloskopu ... 10 3. Reklimatyzaeja ... 10 V. OPIS I OB SLUG A ORGANÓW REGULACJI ... 11 1. Plyta czolowa ... ** 2. Plyta tylna ... 12 VI. PRZYGOTOWANIE PRZYRZ4DU DO PRACY ... 12 1. Ustawienie organów regulaeji ... 12 2. Zal^czanie przyrz^du ... *2 3. Podl^czanie badanego obiektu ... ... 13 $ VII. ZALECENIA ODNOSNIE OBSLUGI PRZYRZA^U ... 13 1. Poslugiwanie si$ skal$ pomiarow^ ... 13 2. Wybór odchylenia w osi X ... 14 3. Mozliwosci wyzwalania podstawy czasu ... 14 4. Wybór rodzaju pracy podstawy czasu ... 15 5. Obsluga wzmaeniaeza osi Y ... 15 VIII. BADANIA TECHNICZNE OSCYLOSKOPU . ... 16 1. Zestawienie przyrz^dów niezbQdnych do przeprowadzenia badañ . 16 2. Badanie systemu odchylania w osi Y ... 16 3. Podstawa czasu ... 18 4. Stabilizacja obrazu ... 19 5. Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X ... 20 6. Wewn^trzny kalibrator wzmocnienia ... 20 7. Karta badania technicznego ... 20

Start Free Download
Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics

Interesting manualsKikusi
PAB 18-1.8 A

 Kikusi PAB 18-1.8 A

Sony
KDL-32SL130

 Sony KDL-32SL130

Aiwa
NSX-DR1

 Aiwa NSX-DR1

These manuals are for personal use only.

These documentations are only intended for qualified technicians who are aware of the respective safety regulations.

Trademarks and Copyrights used herein are the property of their respective owners.